نام واحد : علی اصغر بنای بخشایش

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز-جاده...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : تبریز-جاده مرندپشت آذرمیخ
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9143112926

 • سریال مجوز : 1107914
 • شماره مجوز : 5
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : شهاب بنای بخشایش
 • شرح محصول : 34301656
 • ظرفیت : 0 فیلترروغن
 • گروه 2 رقمی : 18/10/1374
 • گروه 4 رقمی : 14949
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 425000
 • پیشرفت : 157%
  157%