نام واحد : فرم ایش

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز-شهرک...
 • تلفن شرکت : ****420جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز-شهرک صنعتی شهیدرجائی
 • تلفن واحد : ****420جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی تبریز 1 - شهید رجایی
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141099536

 • سریال مجوز : 1108058
 • شماره مجوز : 15
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : مجید حمیدی اصل
 • شرح محصول : 34301617
 • ظرفیت : 0 بوش سیلندر
 • گروه 2 رقمی : 12/07/1376
 • گروه 4 رقمی : 8414
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 84000
 • پیشرفت : 1041%
  1041%