نام واحد : میلان فیلتر

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز- شهرک...
 • تلفن شرکت : ************420جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز- شهرک صنعتی رجائی 30متری دوم 25متری پنجم
 • تلفن واحد : ************420جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی تبریز 1 - شهید رجایی
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141151801

 • سریال مجوز : 1108168
 • شماره مجوز : 10
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : سید مهدی شرقی میلانی
 • شرح محصول : 34301656
 • ظرفیت : 0 فیلترروغن
 • گروه 2 رقمی : 28/02/1376
 • گروه 4 رقمی : 2770
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 50000
 • پیشرفت : 145%
  145%