نام واحد : جعفرکمالی تبریزی

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز- ج...
 • تلفن شرکت : ****424جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز- ج آذرشهرکوی توحید روبروی بخاری سازی بابازاده
 • تلفن واحد : ****424جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9143133124

 • سریال مجوز : 1108492
 • شماره مجوز : 5
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : جعفر کمالی تبریزی
 • شرح محصول : 34301314
 • ظرفیت : 0 مارپیچ فرمان
 • گروه 2 رقمی : 26/11/1384
 • گروه 4 رقمی : 25683
 • نوع مجوز : 0
 • وضعیت : 2000
 • پیشرفت : 671%
  671%