نام واحد : زعفران نگین طلای سرخ آریا

 • استان : خوزستان
 • شهر : خرمشهر
 • نشانی شرکت : خرمشهر بلوار...
 • تلفن شرکت : *********063جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : کوکب عقیلی اصل
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع مربا مارمالاد و ژله

 • سریال مجوز : 2022180
 • شماره مجوز : 16961
 • تاریخ مجوز : 22/07/1391
 • کد محصول : 15131462
 • شرح محصول : مارمالاد
 • ظرفیت : 170 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%