نام واحد : آذرافزاران

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز-شهرک...
 • تلفن شرکت : ****420جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز-شهرک صنعتی شهیدرجائی شمالی نبش 20متری
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : شهرک صنعتی تبریز 1 - شهید رجایی
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141144222

 • سریال مجوز : 1108707
 • شماره مجوز : 37
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : فیروز ابوالحسنی بخشمندی
 • شرح محصول : 34301245
 • ظرفیت : 0 پوسته کلاچ
 • گروه 2 رقمی : 21/11/1378
 • گروه 4 رقمی : 16347
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 250
 • پیشرفت : 1860%
  1860%