نام واحد : خودروسازان دیزلی آذربایجان

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز- مجتمع...
 • تلفن شرکت : ****424جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز- مجتمع تراکتورسازی ایران
 • تلفن واحد : ****424جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141162442

 • سریال مجوز : 1109079
 • شماره مجوز : 240
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : حامد محجل شجا
 • شرح محصول : 34101313
 • ظرفیت : 0 مونتاژکامیون
 • گروه 2 رقمی : 10/03/1389
 • گروه 4 رقمی : 4593
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 15000
 • پیشرفت : 123340%
  123340%