نام واحد : عذری حسینی نبری

 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • نشانی شرکت : ساری خ فرهنگ...
 • تلفن شرکت : *******151جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ساری
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عذری حسینی نیری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دم نوش گیاهی ومیوه ای

 • سریال مجوز : 3027876
 • شماره مجوز : 701/22526
 • تاریخ مجوز : 16/07/1391
 • کد محصول : 15491217
 • شرح محصول : دم نوش گیاهی ومیوه ای
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 21%
  21%