نام واحد : کولیس

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز- خ...
 • تلفن شرکت : ****289جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز- جاده سنتونرسیده به سه راهی فرودگاه کوی صنعتی
 • تلفن واحد : ****289جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141158493

 • سریال مجوز : 1109144
 • شماره مجوز : 50
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمود دریانی
 • شرح محصول : 34301632
 • ظرفیت : 0 دنده زنجیر
 • گروه 2 رقمی : 03/08/1386
 • گروه 4 رقمی : 32673
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 8
 • پیشرفت : 3718%
  3718%