نام واحد : قربان ابراهیمی

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : شبستر
 • نشانی شرکت : تبریز، خیابان...
 • تلفن شرکت : *********041جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شبستر
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : قربان ابراهیمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مالت

 • سریال مجوز : 1146562
 • شماره مجوز : 32475
 • تاریخ مجوز : 24/07/1391
 • کد محصول : 15531120
 • شرح محصول : مالت
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 93%
  93%