نام واحد : تعاونی 237

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کنگاور
 • نشانی شرکت : کنگاورکیلومتر...
 • تلفن شرکت : **************887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کنگاور کیلومتر یک جاده کرمانشاه
 • تلفن واحد : *********083جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : آرش سلیمی فر
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ترانس لامپهای جیوه ای

 • سریال مجوز : 1500299
 • شماره مجوز : 18768
 • تاریخ مجوز : 11/08/1385
 • کد محصول : 31101663
 • شرح محصول : ترانس لامپهای جیوه ای
 • ظرفیت : 750,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع اکتروموتور-ژنراتوروترانسفورماتور(3110)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%