نام واحد : آت هشترودسهند

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : هشترود
 • نشانی شرکت : هشترود-...
 • تلفن شرکت : *********041جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : هشترود- کیلومتر10ج مراغه شهرک فجر
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141031369

 • سریال مجوز : 1110810
 • شماره مجوز : 26
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : اکبر قانع
 • شرح محصول : 34301417
 • ظرفیت : 0 انواع لنت ترمز
 • گروه 2 رقمی : 17/06/1379
 • گروه 4 رقمی : 2960
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 400
 • پیشرفت : 2192%
  2192%