نام واحد : ناصرپاوند

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز- شهرک...
 • تلفن شرکت : ****420جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز- شهرک صنعتی شهیدرجائی 35متری دوم شرقی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : شهرک صنعتی تبریز 1 - شهید رجایی
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9144019397

 • سریال مجوز : 1111063
 • شماره مجوز : 9
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : ناصر پاوند
 • شرح محصول : 34301628
 • ظرفیت : 0 بوش گژنپیین
 • گروه 2 رقمی : 31/01/1379
 • گروه 4 رقمی : 968
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 100000
 • پیشرفت : 642%
  642%