نام واحد : تولیدقطعات محوری آذرآبادگان

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز- شهرک...
 • تلفن شرکت : ****420جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز- شهرک صنعتی شهید رجائی شمالی20متری سوم غربی
 • تلفن واحد : ****420جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی تبریز 1 - شهید رجایی
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141145760

 • سریال مجوز : 1111467
 • شماره مجوز : 8
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : علیرضا خوشدلی
 • شرح محصول : 34301228
 • ظرفیت : 0 قطعات گیربکس
 • گروه 2 رقمی : 22/03/1380
 • گروه 4 رقمی : 4172
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 15
 • پیشرفت : 698%
  698%