نام واحد : هیدرولیک ایران

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز- شهرک...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز- شهرک صنعتی شهید رجائی 35متری دوم غربی
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی تبریز 1 - شهید رجایی
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9143025299

 • سریال مجوز : 1111902
 • شماره مجوز : 6
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمد تقی علی‍پور مهرور
 • شرح محصول : 29221631
 • ظرفیت : 0 دستگاههای پرس هیدرولیک
 • گروه 2 رقمی : 22/09/1377
 • گروه 4 رقمی : 11601
 • نوع مجوز : 0
 • وضعیت : 15
 • پیشرفت : 575%
  575%