نام واحد : طراحی ومهندسی وساخت تجهیزات وابزارآلات سایپاصنایع

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز- قراملک...
 • تلفن شرکت : ******9-2جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز- قراملک روبروی شرکت صانع
 • تلفن واحد : ******9-2جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9144172678

 • سریال مجوز : 1113089
 • شماره مجوز : 125
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمدرضا زمانلو
 • شرح محصول : 33122030
 • ظرفیت : 0 سایرابزارها-دستگاهها-ماشینهای اندازه گیری-کنترل ی
 • گروه 2 رقمی : 22/01/1379
 • گروه 4 رقمی : 590
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 400
 • پیشرفت : 4796%
  4796%