نام واحد : آذرفرمان

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز- ج...
 • تلفن شرکت : ***372جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز- ج تهران ج ایرداک شمت چپ پ 110
 • تلفن واحد : ***372جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141153587

 • سریال مجوز : 1113808
 • شماره مجوز : 32
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : میر ایوب حمیم اسکوئی
 • شرح محصول : 34301232
 • ظرفیت : 0 قطعات دیفرانسیال خودرو
 • گروه 2 رقمی : 19/05/1379
 • گروه 4 رقمی : 6544
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 27000
 • پیشرفت : 1786%
  1786%