نام واحد : آرمان بهین پژوه کیان کاوه کاران

نام محصول : انواع قفل آویزوکتابی وسوئیچ

 • سریال مجوز : 1759124
 • شماره مجوز : 38474
 • تاریخ مجوز : 09/11/1378
 • کد محصول : 28931411
 • شرح محصول : انواع قفل
 • ظرفیت : 55,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%