نام واحد : آریان ماشین آذربایجان

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز- کوی...
 • تلفن شرکت : ****420جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز- کوی شجره 12متری غربی روبروی سردخانه
 • تلفن واحد : ****420جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141166335

 • سریال مجوز : 1115618
 • شماره مجوز : 8
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : جواد خلیلی
 • شرح محصول : 34301228
 • ظرفیت : 0 قطعات گیربکس
 • گروه 2 رقمی : 13/09/1380
 • گروه 4 رقمی : 15210
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 30
 • پیشرفت : 541%
  541%