نام واحد : عادل دهقان نژاداسنجان

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز- جنب...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز- جنب شهرک رجائی خ مطهری
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9143137020

 • سریال مجوز : 1117343
 • شماره مجوز : 6
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : عادل دهقان نژاداسنجان
 • شرح محصول : 29211150
 • ظرفیت : 0 قطعات تراکتور
 • گروه 2 رقمی : 16/06/1381
 • گروه 4 رقمی : 11339
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 1000
 • پیشرفت : 349%
  349%