نام واحد : تولیدی قطعات گیربکس میانرو

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : میانه
 • نشانی شرکت : میانه - ج...
 • تلفن شرکت : *********042جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : میانه - ج قرانقوشهرک صنعتی میانه شماره 1قطعات 101تا107
 • تلفن واحد : *********042جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی میانه 1
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121022311

 • سریال مجوز : 1120171
 • شماره مجوز : 113
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : علی اصغر چیذری
 • شرح محصول : 34301211
 • ظرفیت : 0 جعبه دنده [گیربکس خودرو ]
 • گروه 2 رقمی : 14/04/1391
 • گروه 4 رقمی : 12835
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 168000
 • پیشرفت : 78875%
  78875%