نام واحد : فولاد تراش تبریز

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز-شهرک...
 • تلفن شرکت : ******421جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز-شهرک صنعتی شهیدرجائی شمالی 20متری چهارم شرقی قطعه 6و5
 • تلفن واحد : ******421جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی تبریز 1 - شهید رجایی
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141130474

 • سریال مجوز : 1120227
 • شماره مجوز : 55
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : ایوب محمدی باهر
 • شرح محصول : 34301513
 • ظرفیت : 0 توپی های چرخ
 • گروه 2 رقمی : 18/08/1384
 • گروه 4 رقمی : 17515
 • نوع مجوز : 0
 • وضعیت : 300000
 • پیشرفت : 4910%
  4910%