نام واحد : شرکت ارس خودرودیزل

 • استان : منطقه آزاد ارس
 • شهر : محدوده یک
 • نشانی شرکت : تهران - خ...
 • تلفن شرکت : *******302جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جلفا- منطقه آزادتجاری صنعتی ارس - مجتمع تولیدی کامیون آمیکو
 • تلفن واحد : *******302جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121244905

 • سریال مجوز : 1121850
 • شماره مجوز : 700
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : ناصر اسفنجی
 • شرح محصول : 34101314
 • ظرفیت : 0 کامیون سبک
 • گروه 2 رقمی : 18/12/1383
 • گروه 4 رقمی : 28332
 • نوع مجوز : 0
 • وضعیت : 10000
 • پیشرفت : 450000%
  450000%