نام واحد : خودروسازی ستاره نیک آریا

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : شبستر
 • نشانی شرکت : تهران - شهرک...
 • تلفن شرکت : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شبستر- شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی سالن شماره 3
 • تلفن واحد : *********047جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک سرمایه گذاری خارجی
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121466000

 • سریال مجوز : 1121881
 • شماره مجوز : 40
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : میکاییل پورغفار قره باغ
 • شرح محصول : 34101137
 • ظرفیت : 0 خودرومینی بوس
 • گروه 2 رقمی : 27/11/1387
 • گروه 4 رقمی : 49300
 • نوع مجوز : 0
 • وضعیت : 3750
 • پیشرفت : 105000%
  105000%