نام واحد : شاهین خودروآذر

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : بستان آباد
 • نشانی شرکت : بستان آباد- ج...
 • تلفن شرکت : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بستان آباد- ج تبریز- شهرک صنعتی سعیدآبادقطعات 29-3و28-3و27-3
 • تلفن واحد : ****630جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی تبریز 3 - سعیدآباد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141157101

 • سریال مجوز : 1121937
 • شماره مجوز : 84
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : یداله صلاحی راد
 • شرح محصول : 34201116
 • ظرفیت : 0 اتاق راننده کامیون
 • گروه 2 رقمی : 03/07/1387
 • گروه 4 رقمی : 27084
 • نوع مجوز : 0
 • وضعیت : 600
 • پیشرفت : 39080%
  39080%