نام واحد : چایسازی سیسکوه

نام محصول : بسته بندی دو گرمی (تی بگ) چای

 • سریال مجوز : 2818974
 • شماره مجوز : 17763/26
 • تاریخ مجوز : 02/12/1382
 • کد محصول : 15491212
 • شرح محصول : چای کیسه ایبسته بندی دوگرمی
 • ظرفیت : 40 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%