نام واحد : آذرنهادسامان

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : بستان آباد
 • نشانی شرکت : بستان آباد- ج...
 • تلفن شرکت : ****630جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بستان آباد- ج تهران شهرک صنعتی سعیدآبادبلوک 4 قطعه 11
 • تلفن واحد : ****630جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی تبریز 3 - سعیدآباد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141157496

 • سریال مجوز : 1123845
 • شماره مجوز : 52
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : حسین دلخرمی
 • شرح محصول : 34301331
 • ظرفیت : 0 سیبک
 • گروه 2 رقمی : 28/11/1388
 • گروه 4 رقمی : 42272
 • نوع مجوز : 0
 • وضعیت : 700000
 • پیشرفت : 6560%
  6560%