نام واحد : تولیدی نوشیدنیهای سرد نوشا زاگرس

 • استان : فارس
 • شهر : سپیدان
 • نشانی شرکت : خیابان عفیف...
 • تلفن شرکت : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حمیدرضا قائدی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع آب معدنی طبیعی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 16510
 • تاریخ مجوز : 30/02/1394
 • کد محصول : 1554312372
 • شرح محصول : انواع آب معدنی طبیعی
 • ظرفیت : 45,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%