نام واحد : حسین عابدینی کلجاهی

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز-ج اسکو...
 • تلفن شرکت : ****346جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز-ج اسکو نرسیده به اسکو پشت باشگاه ورزشی
 • تلفن واحد : ****346جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141095020

 • سریال مجوز : 1125635
 • شماره مجوز : 5
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : حسین عابدینی کلجاهی
 • شرح محصول : 34301331
 • ظرفیت : 0 سیبک
 • گروه 2 رقمی : 17/11/1384
 • گروه 4 رقمی : 24892
 • نوع مجوز : 0
 • وضعیت : 30000
 • پیشرفت : 42%
  42%