نام واحد : سعید فرهمند وحدت سرشت

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز- شهرک...
 • تلفن شرکت : ****447جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز- شهرک صنعتی خصوصی اسکان تبریزپ 195
 • تلفن واحد : ****447جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی غیردولتی اسکان
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9144134885

 • سریال مجوز : 1126201
 • شماره مجوز : 4
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : سعید فرهمند وحدت سرشت
 • شرح محصول : 34301232
 • ظرفیت : 0 قطعات دیفرانسیال خودرو
 • گروه 2 رقمی : 22/12/1384
 • گروه 4 رقمی : 28890
 • نوع مجوز : 0
 • وضعیت : 100000
 • پیشرفت : 417%
  417%