نام واحد : وحید دوستکام

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز- میدان...
 • تلفن شرکت : ****441جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز -شهرک فن اوری خودرو پ 48
 • تلفن واحد : ****441جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی فن آوری قطعات خودرو
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9143166253

 • سریال مجوز : 1128019
 • شماره مجوز : 4
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : وحید دوستکام
 • شرح محصول : 34301430
 • ظرفیت : 0 سیستم ترمزاضطراری خودرو
 • گروه 2 رقمی : 11/11/1389
 • گروه 4 رقمی : 41385
 • نوع مجوز : 0
 • وضعیت : 6000
 • پیشرفت : 1140%
  1140%