نام واحد : محمدرضا ونقی ونادرحمامی طالاری

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز-ج...
 • تلفن شرکت : ****289جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز-ج مرندکوی اطلس پ 29
 • تلفن واحد : ****289جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9143118992

 • سریال مجوز : 1128129
 • شماره مجوز : 6
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : نادر حمامی طالاری
 • شرح محصول : 34301228
 • ظرفیت : 0 قطعات گیربکس
 • گروه 2 رقمی : 14/06/1385
 • گروه 4 رقمی : 20645
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 900
 • پیشرفت : 2110%
  2110%