نام واحد : قطعه سازان خودرودلتاامین

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریر- ج...
 • تلفن شرکت : ****421جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریر- ج آذرشهرشهرک صنعتی شهیدرجائی جنوبی 20متری سوم غربی
 • تلفن واحد : ****421جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی تبریز 1 - شهید رجایی
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141153763

 • سریال مجوز : 1131611
 • شماره مجوز : 24
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمد حسن حدادپوربدر
 • شرح محصول : 29191390
 • ظرفیت : 0 قطعات فلزی کولر
 • گروه 2 رقمی : 22/02/1386
 • گروه 4 رقمی : 6785
 • نوع مجوز : 0
 • وضعیت : 1160000
 • پیشرفت : 3716%
  3716%