نام واحد : سهند تریلر -سهامی خاص

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : مرند
 • نشانی شرکت : مرند- ج خوی...
 • تلفن شرکت : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مرند- ج خوی سمت غرب ج گاراژقائم
 • تلفن واحد : ****224جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9144921822

 • سریال مجوز : 1134992
 • شماره مجوز : 22
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : قهرمان جدی
 • شرح محصول : 34101322
 • ظرفیت : 0 تریلی کانتینردار
 • گروه 2 رقمی : 20/10/1390
 • گروه 4 رقمی : 30630
 • نوع مجوز : 0
 • وضعیت : 252
 • پیشرفت : 4735%
  4735%