نام واحد : سعیدمحمدیان

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز-...
 • تلفن شرکت : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز- سردرودخ امام بلواریاعلی نرسیده به کوی قائم پ 269
 • تلفن واحد : ****240جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9144144695

 • سریال مجوز : 1135487
 • شماره مجوز : 2
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : سعید محمدیان
 • شرح محصول : 34301228
 • ظرفیت : 0 قطعات گیربکس
 • گروه 2 رقمی : 14/11/1386
 • گروه 4 رقمی : 50650
 • نوع مجوز : 0
 • وضعیت : 45
 • پیشرفت : 110%
  110%