نام واحد : امیرفرشباف گذران

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز- قطران...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی اسکان پ 185
 • تلفن واحد : *********041جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9144161007

 • سریال مجوز : 1139319
 • شماره مجوز : 5
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : امیر فرشباف گذران
 • شرح محصول : 29211150
 • ظرفیت : 0 قطعات تراکتور
 • گروه 2 رقمی : 18/06/1391
 • گروه 4 رقمی : 19145
 • نوع مجوز : 0
 • وضعیت : 40000
 • پیشرفت : 360%
  360%