نام واحد : شهاب دمیر فیلتر

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : هریس
 • نشانی شرکت : تهران - ج...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : هریس - شهرک صنعتی بیلوردی قطعات 109-113
 • تلفن واحد : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9123067848

 • سریال مجوز : 1139435
 • شماره مجوز : 120
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : سیدمحسن آرمندزاده
 • شرح محصول : 34301658
 • ظرفیت : 0 فیلترسوخت
 • گروه 2 رقمی : 02/10/1391
 • گروه 4 رقمی : 46835
 • نوع مجوز : 0
 • وضعیت : 2000000
 • پیشرفت : 103600%
  103600%