نام واحد : شرکت توسعه فناوریهای پیشرفته آذرآبادگان

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز-...
 • تلفن شرکت : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز- شهرک صنعتی شهیدرجائی قطعه 4
 • تلفن واحد : ****333جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی تبریز 1 - شهید رجایی
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141151098

 • سریال مجوز : 1140477
 • شماره مجوز : 22
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : اسمعیل اکبرپور پایدار
 • شرح محصول : 34101137
 • ظرفیت : 0 خودرومینی بوس
 • گروه 2 رقمی : 26/12/1389
 • گروه 4 رقمی : 47370
 • نوع مجوز : 0
 • وضعیت : 1000
 • پیشرفت : 380000%
  380000%