نام واحد : رمضان بهرامی

 • استان : گلستان
 • شهر : بندرگز
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******173جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : رمضان بهرامی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بندرگز

نام محصول : آب آشامیدنی بدون گاز (بدون افزودنی)

 • سریال مجوز : 200001000000
 • شماره مجوز : 128/3/25838
 • تاریخ مجوز : 23/07/1392
 • کد محصول : 1554512306
 • شرح محصول : آب آشامیدنی بدون گاز (بدون افزودنی)
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%