نام واحد : کیک وکلوچه شادان توس

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : بلوارمصلی...
 • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی طوس فاز 1 بلوار تلاش شمالی ،تلاش شمالی 4/6 ،قطعه 162
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : بایرامعلی فائزی سیس
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع کیک

 • سریال مجوز : 200002000000
 • شماره مجوز : 1568501/120
 • تاریخ مجوز : 12/04/1395
 • کد محصول : 1541412328
 • شرح محصول : انواع کیک
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%