نام واحد : فجرمهاباد

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : مهاباد
 • نشانی شرکت : بلوارشهیرکندی...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : بلوارشهیرکندی روبروی سیلو
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141420004

 • سریال مجوز : 1201990
 • شماره مجوز : 4
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : حمزه حاجی کاظمی
 • شرح محصول : 34301621
 • ظرفیت : 0 میل لنگ ماشین کاری شده
 • گروه 2 رقمی : 06/04/1372
 • گروه 4 رقمی : 3427
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 200
 • پیشرفت : 231%
  231%