نام واحد : موسسه تولیدی نورآوران

نام محصول : چراغ پارکی00004چراغ شیپوری فا

 • سریال مجوز : 1759472
 • شماره مجوز : 30448
 • تاریخ مجوز : 30/05/1374
 • کد محصول : 31501613
 • شرح محصول : انواع چراغهای پارکی
 • ظرفیت : 60,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت لامپهای الکتریکی وتجهیزات روشنائی(3150)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%