نام واحد : اروم اگزوز

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : خ دانش 2
 • تلفن شرکت : *******441جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده مهاباد کیلومتر 12 ص.پ:1434-57155
 • تلفن واحد : *******441جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9143487789

 • سریال مجوز : 1202056
 • شماره مجوز : 9
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : برویز مختارزاده
 • شرح محصول : 28991131
 • ظرفیت : 0 انواع فلنچ
 • گروه 2 رقمی : 17/02/1387
 • گروه 4 رقمی : 6880
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 200
 • پیشرفت : 19000%
  19000%