نام واحد : تعاونی 133ارومیه

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : ک 3جاده سلماس...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : ک 3جاده سلماس جنب آذرگاز
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141865899

 • سریال مجوز : 1202096
 • شماره مجوز : 10
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : بهلول چناقلو
 • شرح محصول : 34201110
 • ظرفیت : 0 اتاق سازی وسایل نقلیه
 • گروه 2 رقمی : 29/10/1376
 • گروه 4 رقمی : 10864
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 30
 • پیشرفت : 709%
  709%