نام واحد : مارال صنعت جاوید

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : کیلومتر10...
 • تلفن شرکت : *******441جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر10 جاده مهاباد
 • تلفن واحد : ****236جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141418170

 • سریال مجوز : 1202205
 • شماره مجوز : 145
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمدرضا رستمی
 • شرح محصول : 34101320
 • ظرفیت : 0 انواع تریلی
 • گروه 2 رقمی : 23/07/1386
 • گروه 4 رقمی : 33895
 • نوع مجوز : 16/1076
 • وضعیت : 150
 • پیشرفت : 51600%
  51600%