نام واحد : کامران صدری

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : بلوارشیخ...
 • تلفن شرکت : ****235جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوارشیخ شلتوت پائینترازپمپ بنزین
 • تلفن واحد : ****235جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141464066

 • سریال مجوز : 1202213
 • شماره مجوز : 8
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : کامران صدری
 • شرح محصول : 34301621
 • ظرفیت : 0 میل لنگ ماشین کاری شده
 • گروه 2 رقمی : 15/12/1372
 • گروه 4 رقمی : 12546
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 4000
 • پیشرفت : 259%
  259%