نام واحد : حسن بهرامی یاسی کندی

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : بوکان
 • نشانی شرکت : چهار راه...
 • تلفن شرکت : *******482جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : چهار راه خاوران میل لنگ تراشی بهرامی
 • تلفن واحد : *******482جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9144815833

 • سریال مجوز : 1203212
 • شماره مجوز : 5
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : حسن بهرامی یاسکندی
 • شرح محصول : 34301621
 • ظرفیت : 0 میل لنگ ماشین کاری شده
 • گروه 2 رقمی : 12/09/1379
 • گروه 4 رقمی : 10661
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 700
 • پیشرفت : 629%
  629%