نام واحد : مجیدبابائی

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : جاده سلماس...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : جاده سلماس روبروی جهاد کشاورزی
 • تلفن واحد : ****277جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 2778310

 • سریال مجوز : 1203602
 • شماره مجوز : 7
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : مجیدبابائی
 • شرح محصول : 34201116
 • ظرفیت : 0 اتاق راننده کامیون
 • گروه 2 رقمی : 21/04/1382
 • گروه 4 رقمی : 7743
 • نوع مجوز : 16/1798
 • وضعیت : 36
 • پیشرفت : 1048%
  1048%