نام واحد : غلامرضا جعفرلوئی

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : بلوار شیخ...
 • تلفن شرکت : ****234جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار شیخ شلتوت روبروی گاراژ توتونچی کوچه مهردادی
 • تلفن واحد : ****234جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9141415400

 • سریال مجوز : 1203717
 • شماره مجوز : 4
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : غلامرضا جعفر لوئی خویی
 • شرح محصول : 34301621
 • ظرفیت : 0 میل لنگ ماشین کاری شده
 • گروه 2 رقمی : 08/06/1389
 • گروه 4 رقمی : 110/24024
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 500
 • پیشرفت : 900%
  900%