نام واحد : رحیم پدرام

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : مهاباد
 • نشانی شرکت : بلوار کردستان
 • تلفن شرکت : ****234جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار کردستان
 • تلفن واحد : ****234جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9144422663

 • سریال مجوز : 1203844
 • شماره مجوز : 10
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : رحیم پدرام
 • شرح محصول : 34301617
 • ظرفیت : 0 بوش سیلندر
 • گروه 2 رقمی : 13/10/1385
 • گروه 4 رقمی : 39750
 • نوع مجوز : 1882
 • وضعیت : 25000
 • پیشرفت : 4500%
  4500%